Garden Protector 4

649,00
( 649,00 )

Skræmmer uønsket hunde, katte, ræve, kaniner, mår og hejrer væk fra dit område.

Udstyret med bevægelsessensor + ultralyd + flash-LED.Model/varenr.: WK0054 Garden P
Vægt: 0,5 kg
Lager: På lager

Udstyret med bevægelsessensor + ultralyd + flash-LED.

Sådan virker skræmmeren:
Når et dyr nærmer sig skræmmeren, udløser en infrarød bevægelsesdetektor ultralydsemissioner og flash, som skræmmer dyret og driver det væk. Kombinationen af ultralyd og flash gør enheden betydeligt mere effektiv.

- Beskytter et maksimalt areal på 200 m².
- Registreringsvinkler: 90° over en maksimal afstand på +/- 16 m.
- Benytter fire “D” (LR20) batterier eller adapter (medfølger ikke).
- Tåler regn, sne osv.
- Op til 5000 aktiveringer med batterier af god kvalitet.
- 7 justerbare ultralydsfrekvenser. (14,3 til 25 KHz)
- Akustisk tryk 106 dB
- Nyt design.

Isætning af batterier:Garden Protector 4får strøm fra 4 D-batterier LR20 1,5 V. Sørg for at anvende batterier af god kvalitet for en god udnyttelse.Sørg for ved isætning af batterierne, at skyderen under fotocellen står på OFF. Indsæt de 4 batterier, og overhold polariteten, der er trykt på apparatets bund. Som ekstraudstyr kan apparatet strømforsynes fra en adapter (WKT052).Funktion og anvendelse: Apparatet er forsynet med en infrarød detektor, der reagerer på en bevægelse.

Apparatet udsender derefter højfrekvenslyde (ultralyd), der næsten ikke eller slet ikke kan høres af mennesker, men som er meget hørbare for nogle dyr. De pågældende dyr forvirres derved: de ændrer vaner og fortrækker så. Samtidigt tændes flashlampen flere gange og bidrager ligeledes til at skræmme dyret. Denne flashlampe kan aktiveres (ON) eller deaktiveres (OFF) ved hjælp af knappen på apparatets bund Registreringen virker op til 13-14 meter.

Så snart den infrarøde celle registrerer en bevægelse i sit strålefelt, udsender apparatet i ca. 7 sekunder ultralyd, hvis frekvens afhænger af indstillingen, og genoptager derefter sin tidligere funktion. Apparatet udløses igen efter 5 sekunder, hvis der stadig registreres bevægelser. Dette kredsløb gentages senere.Den frekvens, der skal vælges afhængigt af, hvilket skadedyr der skal holdes borte, er trykt på dækslet: 1 -7: katte, 2 -7: hunde, 3 -7: ræve, 4 -7: husmår, 5 -7: kaniner, 6 -7: hejre

Bemærkning: 1: højeste frekvens (ca. 24 kHz), 7: laveste frekvens (ca. 15 kHz). Mennesker kan høre op til 20 kHz. Du kan derfor i visse stillinger høre en slags hvislen.Montering, placering og anbefalinger:Apparatet udsender ultralyd i vandret plan i en given retning. Det skal ideelt også placeres i højde med det skadedyr, der skal drives bort, uden forhindringer mellem apparatet og skadedyret (registreringen vil blive forstyrret, og ultralyden vil blive blokeret af forhindringen).

For at beskytte et stort område eller hvis løvet i det område, der skal beskyttes, er tæt, kan flere apparater være nødvendige.Lad Garden Protector 4fungere kontinuerligt for permanent atholde skadedyrene på afstand. Bemærk: jo mere skyderen er drejet mod højre, jo mere sænkes frekvensen, og jo mere øges dækningen -op til maksimalt 200 m2.Nogle ældre katte og hunde kan have en mindre følsom hørelse over for højfrekvent ultralyd (så meget mere som de har svækket hørelse). I det tilfælde er det nødvendigt at dreje skyderen mod højre for at sænke frekvensen. En frekvens på 4, 5, 6 eller endog 7 kan være nødvendig til disse ældre dyr. Garden Protector 4er aktiv lige fra ibrugtagningen, men det er nødvendigt at vente 2 uger, før en varig ændring i skadedyrenes vaner kan konstateres.

Du kan også flytte apparatet for at undgå tilvænning.Læg aldrig øret mod Garden Protector 4. Opbevares utilgængeligt for børn.Batteriernes levetid afhænger af antallet af apparatets aktiveringer: hvis apparatet vender mod et sted med stor trafik, vil batterierne have en kortere levetid end på et mindre befærdet sted.

Vær en god nabo!

Garden Protector 4 løser problemer, som skyldes omstrejfende eller fritgående dyr eller vilde dyr. Undgå at orientere Garden Protector 4mod naboens have eller gårdsplads eller mod et offentligt område. Apparatet er beregnet til anvendelse på brugerens private ejendom. Nogle udsendte frekvenser kan opfattes af det menneskelige øre,især når apparatet er indstillet på laveste niveau (skyderens position til højre). I dette tilfælde er det tilstrækkeligt at forøge frekvensen en smule ved hjælp af skyderen (drej skyderen mod venstre).Genanvendelse: Apparatet skal genanvendes; det må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Aflevér det venligst til en genbrugsstation.

VIGTIGT:Når apparatet kører på batterier, sker det, at flashen ikke virker længere, eller at apparatet virker kontinuerligt. Så er det sandsynligt, at batteriernes opladning ikke længere er tilstrækkelig. Apparatet afprøves med nye batterier af god kvalitet, før det sendes til service.Levetiden for din »Garden Protector« kan forlænges kraftigt af et middel til at beskytte den mod vejrliget. Den vil undgå skader på grund af slagregn eller hagl. Højttaleren må ikke tildækkes.