AquaPy

1.995,00
( 1.596,00 )

AquaPy er et vandbaseret naturlig pyrethrum og indeholder et botanisk pyrethrum - et naturligt insekticid, der udvindes og produceres ud fra Chrysanthemun planter.

Lager: På lager

AquaPy er et vandbaseret naturlig pyrethrum og indeholder et botanisk pyrethrum - et naturligt insekticid, der udvindes og produceres ud fra Chrysanthemun planter. Produktet er udviklet til anvendelse på alle flader ind-og udendørs, se SM B100 ULV tåge maskine.

Suveræn formuleringsteknik, som begrænser fordampningen, hvilken giver den højest mulige effekt.  AquaPy kan anvende som en ULV aerosol eller til opløsning og applikation som tåge sprøjtning eller som en overflade sprøjtning. Aquapy giver udskylning, "knockdown-" og bekæmpelse af en lang række insekter.

AquaPy anvendes til bekæmpelse af insekter i levnedsmiddelindustrien, produktlager og andet steds hvor en insektkontrol ønskes. AquaPy® er en emulsion i vand og er klar til brug i ”ultra-low-volume” (ULV) aerosol–udstyr. AquaPy kan fortyndes i vand for direkte påsprøjtning/overfladesprøjtning, tåge-sprøjtning eller udbringes med termisk fordampningsudstyr. AquaPy er en langsom fordampende og en svagt lugtende formulering der indeholder pyrethrum (pyrethrin I og II udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium) som aktivt stof og piperonylbutoxid som synergist. AquaPy giver en hurtig knockdown og dræbende effekt, samt en repellerende virkning der tvinger insekterne ud fra deres tilholdssteder/ gemmesteder.

Anvendelse områder Rumbehandling og direkte påsprøjtning (overflade sprøjtning) til brug mod følgende insekter og på følgende lokaliteter:

Flyvende insekter: Fluer, Myg, Møl inkl. Klædemøl og Tofarvet frømøl og tobaksbillen m.fl. Hvepse bekæmpes ved direkte behandling i og ved hvepseboet.

Kravlende insekter:Til bekæmpelse af kravlende og krybende insekter, så som Kakerlakker, Væggelus, Lopper, voksne Kornsnudebiller, Rismelbille og Tobaksbiller m.fl.

Lokaliteter

Konsumer:Private hjem

 

Mad håndtering:Restauranter, storkøkkener og slagterier. Fødevare distributionslagere, råvarelagere, kornlagere, stalde, tobakslagere m.fl.

Offentlige bygninger: Hospitaler, hoteller, offentlige badeanstalter, kommunale bygninger, kirker, haller, forretningscentrer, biografer etc.

Landbrugsbygninger, stalde:Fjerkræhuse, kvægstalde, malkestalde, grisestalde etc.

Udendørs:Affalds container, rensningsanlæg (dog ikke på selve filter enhederne), fritidsområder etc.

Bemærk! Produktet bør kun anvendes i beboede arealer som en spot-applikation i revner og sprækker. AquaPy vil under normale forhold ikke skade stof/tæpper, samt normalt anvendte farver, men det anbefales før behandlingen, at lave en afprøvning i lille skala ved evt. at gnubbe en dråbe af produktet på materialet og se om der sker en affarvning. AquaPy må ikke anvendes på beklædningsgenstande eller ved direkte udsprøjtning på korn i kornlager eller på foder i fodersiloer. Der må ikke sprøjtes direkte på husdyrene. Levnedsmidlerog foderstoffer må ikke forurenes.

Sprøjtning/Opblanding

Maximale effekt opnås ved en temperatur på over 10°C under udsprøjtningen. Afhængig af den ønskede anvendelse fortyndes AquaPy med vand (for ULV-aerosol behandling anvendes den ufortyndet væske). Opbland sprøjtevæske efter behov. Ryst flasken grundig inden opblanding. Sprøjtevæske bør ikke gemmes – bland aldrig mere end nødvendigt.

Indendørs termisk fordampning/tågesprøjtning Luk dørene, vinduerne og luk for ventilation før udsprøjtning og i mindst 30 minutter efter behandlingen. Fordel sprøjtetågen ens over hele rummet. Behandlingen bør gennemføres i insekternes flyveperiode. For Tobaksbillen vil det typisk være sidst på eftermiddag og om aften. Sørg for god dækning af insekternes tilholdssteder og gemmesteder. Sprøjt så tit som situationen kræver det. Hyppigere behandling end en gang om ugen kan ikke anbefales, da det vil fremme udviklingen af resistens.

Direkte påsprøjtning (fladebehandling) Anvendes som en fladebehandling til at bekæmpe insekterne der findes på gulve, i og omkring kasser og sække, i revner og sprækker af lagerbygningen, kornlager, møller, bagerier eller tilsvarene. Sprøjt så ofte som situationen kræver det.

Mod hvepse Sprøjt direkte ind i hvepseboet eller igennem rede indgangen. For skjulte hvepseboer tilføres AquaPy indtil boet er mættet med sprøjtevæsken. Behandling bør gennemføres efter solnedgang eller når hvepsenes aktivitet er minimal.

Sprøjteudstyr

ULV-aerosol sprøjtning:Der anvendes en egnet aerosol generator der er i stand til at producer og fordele dråber med en maksimum gennemsnitlig diameter værdi på 50 mm og gerne under 25 mm.

Termisk fordampning/Tågesprøjting: Udsprøjtes med en velegnet hånd- mekanisk- eller elektrisk-drevet sprøjte, der er I stand til at producer en fin dis eller tåge. Det er vigtig med vandbaseret formuleringer at sikre at sprøjten er indstillet korrekt, dette kan kræve brugen af højtydende tågerør.

Som kontakt (flade) behandling: På føres med en velegnet hånd-, mekanisk-, eller elektriskdrevet sprøjte der kan producere store dråber. Mod kravlende insekter anvendes kun udstyr der kan indstilles til at give store dråber. Ønskes en sprøjtetåge og dermed en ”udskylnings” (Flush-out) effekt på de kravlende insekter anvendes normalt tilgængeligt sprøjteudstyr og der udsprøjtes under højt tryk og med små dyser.

Rengøring af sprøjte udstyret

Skyl sprøjteudstyret med vand umiddelbart efter brug

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit. Skal rystes før brug. AquaPy kan lagers op til 3 år efter produktionsdatoen i tæt lukket originale emballagen. Den tomme emballage rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Tomme beholdere bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.