Top professionel, Insekta WKO 600 dækker (325 m2)

525,00
( 420,00 )

Jager: Edderkopper - Mus - Flagermus - Skovflåter - Lopper - Rotter- Kravlende insekter - Egern - Kaniner

Pattedyrene og insekterne bliver skræmt af ultralydsskræmmeren, da de ikke kan vænne sig til de konstante ultralydsbølger som skræmmeren udsender. Miljøet i skræmmerens beskyttelses område bliver ubehagelig for dyrene at befinde sig i, og de flygter fra området.

Model/varenr.: WKO 600
Vægt: 0,5 kg
Lager: På lager

Insekta WK0600 CIX Professionnel, dækker 325 m2

Brug af ultralydsskræmmer.

Pattedyrene og insekterne bliver skræmt af ultralydsskræmmeren, da de ikke kan vænne sig til de konstante ultralydsbølger som skræmmeren udsender. Miljøet omkring skræmmeren bliver ubehagelig for dyrene at befinde sig i, og de flygter fra området. Det anbefales derfor, at skræmmeren holdes væk fra hamster, husmus og andre husdyrgnavere. Uafhængige laboratorie tests har bevist at ultralydsskræmmeren er den mest effektive metode til at skræmme dyr væk fra uønskede områder. For bedste resultat, anbefales det at placere flere skræmmere i tilstødende rum og på hver etage. Vedvarende brug af skræmmeren holder dyr væk fra huset og forebygger at de vender tilbage.

1. Funktion:
Uafhængige laboratorier har påvist effektiviteten ved at benytte ultralyd til at frastøde skadedyr. Disse forsvinder, da de ikke kan tilpasse sig en kraftig ultralyd, hvis frekvens
konstant ændrer sig. Deres omgivelser bliver fjendtlige, så de kan ikke høre en potentiel fare og forlader derfor stedet.
Husdyr såsom hamstere, hvide mus, ... kan ikke placeres i et rum, der er beskyttet af dette apparat. Regn med to uger for at få synlige resultater. Sluk ikke for apparatet og lad det køre
for at forhindre, at skadedyrene vender tilbage. Man kan også lejlighedsvis flytte apparatet.

2. A propos ultralyd:
Lyde, hvis frekvens er større end 22 KHz, er uhørlige for mennesker såvel som hunde, katte og husdyr; de er "ultralyde". De reflekterer mod glatte overflader, men
absorberes af bløde materialer, såsom tæpper og gardiner, og kan ikke gå gennem vægge.

3. Installation og indstilling af apparatet:
Tilslut apparatet til en strømforsyning på 220-240 V; kontrollyset kontrollerer apparatets korrekte drift, når det er indstillet på 'TÆND'.
For at opnå de bedste resultater, må apparatet ikke installeres bag møbler eller gardiner.
Lopper, møl, edderkopper: placér apparatet 20 til 50 cm over jorden.
Mus og rotter: placér apparatet fra 5 til 60 cm over jorden.

Indstilling:

se nedenstående diagram.

  • Regulér afbryderne "Lydmønster" og Lydstyrke" afhængigt af type skadedyr.
  • Lydmønster': A, B eller C: ……
  • ‘Lydstyrke’: Lav = kun ultralyd; Midt = Lav + lidt hørbare lyde;
  • Høj = Lav + Midt + meget hørbare lyde.
  • Observeret effektivitet mod bier, hvepse og skorpioner
  • Alle apparater er ikke til fare for mennesker, nyfødte børn, hunde, katte, fugle, køer, heste, får, høns og krybdy


4. Anbefalinger:
Kun til indendørs brug. Må ikke anvendes i badeværelser eller i lokaler, der indeholder megen fugt. Opbevares utilgængeligt for børn. Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og
derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion om brug af apparatet på en sikker
måde og forstå farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke foretages af børn uden tilsyn.

Genbrug: Denne enhed skal genbruges. Må ikke smides i skraldespanden eller på offentlige områder. Bortskaffes på en autoriseret genbrugsstation.

spacer