Musegift med Chloralose

175,00
( 140,00 )

Musegift med Chloralose er det nyeste medlem i vor musebekæmpelses serie, 2 stationer i en pakning.

Model/varenr.: Muse pasta i boks.
Vægt: 0,4 kg
Lager: På lager

Musegift med chloralose er det nyeste medlem i vor musebekæmpelse-serie. 2 gift stationer i en pakning

Klar til brug - let at anvende
Aflåste giftstationer - sikker anvendelse
Human og effektiv bekæmpelse af mus
Ingen risiko for resistens
Virker på alle typer mus
Ingen berøring med giften


Musegift med chloralose er let og sikker at anvende. Musegiften er placeret inde i en aflåst giftstation, 2 stk. i hver pakning, hvilket minimerer risikoen for indtagelse af uvedkommende. Til indendørs bekæmpelse.

Brugsanvisning
Musegiftstationen placeres der, hvor musene færdes - f.eks. langs væggen, bag møbler, under skabe mv. Ved større angreb, eller ønske om hurtigere bekæmpelse anbringes flere giftstationer - med med en afstand på 2 m. Giftstationen tilses jævnligt. Såfremt giften er væk, og der stadig er aktivitet, erstattes giftstationen med en ny. Når museplagen er tilendebragt, bortskaffes giftstationen.

Hvad er chloralose?
Chloralose er et aktivstof, som anvendes til bekæmpelse af mus. Chloralose virker bedøvende og søvndyssende, hvilket efter indtagelse medfører, at musen falder i søvn. Midlet er hurtigtvirkende og påvirker musens temperaturregulering således, at musen dør ar nedkøling indenfor kort tid. Jo køligere vejret er, jo hurtigere virkning har chloralosen.

Førstehjælp
Ved indtagelse: Kontakt omgående læge/dyrlæge og vis emballagen. Ingen særlig modgift er kendt; symptomatisk behandling.

Aktivstof: Alphachloralose 3,9% w/w