Myrelokke dåser fra Bayer 2 stk.

79,00
( 63,20 )

Myrelokke dåser må kun anvendes til bekæmpelse af myrer i og omkring huse. Baythion Q myrelokkedåse er en klar-til-brug lokkedåse til kontrol af myrer i og omkring huse. Lokkedåsen indeholder lokkemad der tiltrækker myrerne, der derved bringer lokkemaden og aktivt stoffet ned i boet og bekæmper boet indefra

Lager: På lager

 

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer i og omkring huse. Baythion Q myrelokkedåse er en klar-til-brug lokkedåse til kontrol af myrer i og omkring huse. Lokkedåsen indeholder lokkemad der tiltrækker myrerne, der derved bringer lokkemaden og aktivt stoffet ned i boet og bekæmper boet indefra.

Brugsanvisning:

Hvornår: Bedst virkning opnås ved at behandle så snart myrerne ses.

Hvordan: Lokkemad og aktivstof er indkapslet i et kammer midt i dåsen. Dåsen aktiveres ved at presse tommelfi ngeren gennem folien i dåsens midte. Myrerne har nu fri adgang til lokkemaden. Dåserne er nu klar til brug og placeres nær det sted, hvor myrerne kommer fra, myrernes stier/indgangshuller eller ses talrigt. For at få den fulde effekt bør flere dåser opstilles og det bør sikres, at myrerne ikke har adgang til anden tiltrækkende føde (madrester, brødkrummer, syltetøj, sukker m.m.). Myreplagen vil være bragt til ophør i løbet af 1-3 uger, afhængig af angrebets omfang.

Hvor: Til bekæmpelse af myrer (Lasius niger) i og omkring huse, f.eks. i stuen, køkken, bryggers, entre, toilet, eller omkring huse, såsom terrasser og udhuse. 

Myrelokke dåser fra Bayer

FORSIGTIG
Skadelig for organismer, der lever I vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger I vandmiljøet (R52/53). Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer i og omkring huse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke tømmes i kloakafl øb. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Insektmiddel, nr. 18-532
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Hvornår bruges

 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec

Tips

Bemærk!
• Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. • Efter at dåserne er åbnet, har de en holdbarhed på 12 uger. • Ved meget svære angreb kan det være nødvendigt at opstille fl ere lokkedåser og der bør foretages en kombineret behandling med andre myremidler. • Myrelokkedåsen indeholder et bitterstof der modvirker indtagelse af mennesker og husdyr

For mere information, besøg dette produkts hjemmeside.